Wybór typu karnetu - ZPiT "Wałbrzych"

ZPIT FOLKSTARSI/03/
ZPIT MŁODZIEŻOWA/03/
ZPIT REPREZENTACJA/03/
ZPIT_SKARBKI_5-6 LAT /03/
ZPIT_SKARBKI_7+/03/